Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-04-27

Sammanträde med Öckerö kommunfullmäktige hålls torsdagen den 27 april 2023 kl 17.15 för behandling av ärenden enligt dagordning publicerad på kommunens hemsida.

Sammanträdet äger rum i Öckerösalen, kommunhuset och direktsänds på kommunens youtube-kanal.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: