Omedelbart justerade paragrafer från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 april 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerade

Sammanträdesdatum: 26 april 2023

Paragrafer: 22

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 27 april 2023

Datum för nedtagande: 19 maj 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-19d3ab8b4ce45271638-541163975edb5571458 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: