Omedelbar justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2023 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 april 2023

Paragrafer: 94, 98

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 03 maj 2023

Datum för nedtagande: 25 maj 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-ad4a9eb8798a5240720-2eba81cd11e15579738 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: