Protokoll från socialnämndens sammanträde

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 april 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 27 april 2023

Paragrafer: 22-31

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 03 maj 2023

Datum för nedtagande: 25 maj 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-df0ed8f89fcf5582552 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: