Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 27 april 2023

Paragrafer: 94-109

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 08 maj 2023

Datum för nedtagande: 30 maj 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-ad4a9eb8798a5240720-2eba81cd11e15579738 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: