Justerat protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-05-24

Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-05-24 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 maj 2023

Paragrafer: 37-60

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik-, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 26 maj 2023

Datum för nedtagande: 17 juni 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-19d3ab8b4ce45271638-6de854fa17a35688608 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: