Omedelbar justerad paragraf socialnämndens sammanträde

omedelbar justerad paragraf från socialnämndens sammanträde den 25 maj 2023 är nu justerad och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 25 maj 2023

Paragrafer: 35

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 26 maj 2023

Datum för nedtagande: 19 juni 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-b8994281582d5689640 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: