Omedelbart justerad paragaf kommunstyrelsens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2023 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 maj 2023

Paragrafer: 112, 129

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 01 juni 2023

Datum för nedtagande: 23 juni 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-923b51b846aa5706593 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: