Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 08 juni 2023

Paragrafer: 110-128

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 14 juni 2023

Datum för nedtagande: 06 juli 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-ad4a9eb8798a5240720-790d657156955772869 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: