Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 17 maj 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 17 maj 2023

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 14 juni 2023

Datum för nedtagande: 06 juli 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: