Justerat protokoll för nämnden för överförmyndare i samverkan

rotokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023-06-13 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 13 juni 2023

Paragrafer: 64-78

Förvaringsplats av protokollet: Stadshuset, Mölndals stad

Datum för uppsättande: 16 juni 2023

Datum för nedtagande: 08 juli 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: