Omedelbart justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 20 juni 2023

Paragrafer: 154-156

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 22 juni 2023

Datum för nedtagande: 12 juli 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-6d68d0d541f45791730 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: