Omedelbart justerat protokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Omedelbart justerat protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 juni 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 21 juni 2023

Paragrafer: 82, 84

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 22 juni 2023

Datum för nedtagande: 14 juli 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-e7217a2eff3e5796566 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: