Justerat protokoll från Socialnämndens sammanträde 2023-06-22

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-06-22 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 juni 2023

Paragrafer: 48-63

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik-, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 28 juni 2023

Datum för nedtagande: 20 juli 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-3b241669d9425814797 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: