Bortforsling av oregistrerade båttrailers och släp med mera i terrängen på fastigheten Björkö 2:28 (korsningen Ekvägen /Ljungblomsvägen) 12 september

Oregistrerade båttrailers och släp med mera i terrängen på fastigheten Björkö 2:28 vid korsningen Ekvägen – Ljungblomsvägen på Björkö, kommer att forslas bort av kommunen den 12 september om inte ägarna själva tar bort dem.

Dessa kommer att ställas på en uppställningsplats i ca tre månader. Den löses ut mot bärgnings- och uppställningskostnad. Kontakta Kommunservice på tel 031-976200 eller på Sockenvägen 13, Öckerö vid frågor.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: