Justerat protokoll från Socialnämndens sammanträde 2023-08-24

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-08-24 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 24 augusti 2023

Paragrafer: 64-79

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik-, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 29 augusti 2023

Datum för nedtagande: 20 september 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-13984d68140c5872808 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: