Justerat protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-08-23

Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidnämndens sammanträde 2023-08-23 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 augusti 2023

Paragrafer: 85-105

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 29 augusti 2023

Datum för nedtagande: 20 september 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-19d3ab8b4ce45271638-3df5f040dfef5861468 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: