Omedelbart justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-08-30

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-08-30 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 augusti 2023

Paragrafer: 194, 197

Förvaringsplats av protokollet: Avdelning för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 31 augusti 2023

Datum för nedtagande: 22 september 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-a04b76f6f6065886230 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: