Justerat protokoll för nämnden för överförmyndare i samverkan

Protokoll från överförmyndare i samverkans sammanträde 2023-08-31 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 31 augusti 2023

Paragrafer: 79-94

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stadshus

Datum för uppsättande: 01 september 2023

Datum för nedtagande: 25 september 2023

Senast uppdaterad:

Publicerad: