Justerat protokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 29 augusti 2023

Paragrafer: 101-118

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 04 september 2023

Datum för nedtagande: 26 september 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-40712db590f55885612 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: