Länsstyrelsens beslut Ändring av lokala ordningsföreskrifter i Öckerö kommun

Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § 2 stycket förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ordningslagen, att detta beslut ska anslås på kommunens anslagstavla.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: