Omedelbart justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-07

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-07 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 07 september 2023

Paragrafer: 131-132, 148

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik- HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 11 september 2023

Datum för nedtagande: 03 oktober 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-ad4a9eb8798a5240720-22bb7263d3e15919224 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: