Justerat protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-09-20 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 20 september 2023

Paragrafer: 106-130

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik- och komunikation

Datum för uppsättande: 22 september 2023

Datum för nedtagande: 13 oktober 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-19d3ab8b4ce45271638-4a4ffc4d5c945972432 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: