Justerat protokoll från Överförmyndare i samverkan

Protokoll från Överförmyndare i samverkan från 2023-09-27 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 27 september 2023

Paragrafer: 95-103

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stadshus

Datum för uppsättande: 28 september 2023

Datum för nedtagande: 20 oktober 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: