Protokoll från samordningsförbundet Älv och Kusts sammanträde 2023-09-13

Protokoll från Samordningsförbundet Älv och Kusts sammanträde 2023-09-13 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 13 september 2023

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet Älv och Kust

Datum för uppsättande: 02 oktober 2023

Datum för nedtagande: 24 oktober 2023

Senast uppdaterad:

Publicerad: