Justerat protokoll Socialnämnden

Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 september 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 28 september 2023

Paragrafer: 80-102

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 03 oktober 2023

Datum för nedtagande: 25 oktober 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: