Justerat protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 september 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 26 september 2023

Paragrafer: 119-146

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 09 oktober 2023

Datum för nedtagande: 31 oktober 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-1521ef8d3b276003935 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: