Omedelbart justerat protokoll från Kommuntyrelsens sammanträde 2023-10-17

Omedelbart justerat protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-10-17 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 17 oktober 2023

Paragrafer: 256

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 18 oktober 2023

Datum för nedtagande: 09 november 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-33bc1431fea46084437 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: