Omedelbart justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-10-18

Omedelbart justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 oktober 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 oktober 2023

Paragrafer: 150 - 157, 165

Förvaringsplats av protokollet: Juridik HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 19 oktober 2023

Datum för nedtagande: 10 november 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-046488a0cc156096233 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: