Justerat protokoll Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-10-19

Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-10-19 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 oktober 2023

Paragrafer: 131-151

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 20 oktober 2023

Datum för nedtagande: 13 november 2023

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-19d3ab8b4ce45271638-269359e09b916101927 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: