Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-10-19

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-10-19 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 oktober 2023

Paragrafer: 103-122

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 26 oktober 2023

Datum för nedtagande: 17 november 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-719df0a9d6ac6104252 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: