Justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-10-18

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 oktober 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten som kan överklagas genom kommunalbesvär (laglighetsprövning enligt 13 kap. 1 § kommunallag ) måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. För beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär (§§ 40 - 48 förvaltningslag) gäller tre veckor från den dag du som överklagar fått del av beslutet.

Sammanträdesdatum: 18 oktober 2023

Paragrafer: 147 - 173

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 27 oktober 2023

Datum för nedtagande: 20 november 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-046488a0cc156096233 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: