Justerat protokoll Överförmyndare i samverkan

Protokoll från Överförmyndare i samverkan från 2023-10-26 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 26 oktober 2023

Paragrafer: 104-108

Förvaringsplats av protokollet: Stadshuset, Mölndals stad

Datum för uppsättande: 01 november 2023

Datum för nedtagande: 23 november 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: