Justerat protokoll från samordningsförbundet Älv & Kusts sammanträde 2023-10-20

Protokoll från Samordningsförbundet Älv och Kusts sammanträde 2023-10-20 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 20 oktober 2023

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet Älv & Kust

Senast uppdaterad:

Publicerad: