Omedelbart justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-14

Omedelbart justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-14 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 14 november 2023

Paragrafer: 284, 286–287, 289, 294–296

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 17 november 2023

Datum för nedtagande: 11 december 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-dae5710d62526210317 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: