Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-09

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-09 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 november 2023

Paragrafer: 154-171

Förvaringsplats av protokollet: Avdelning för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 17 november 2023

Datum för nedtagande: 11 december 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-ad4a9eb8798a5240720-a466aab2f2bc6248870 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: