Justerat protokoll från Överförmyndare i samverkan

Protokoll från Överförmyndare i samverkan från 2023-11-21 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 21 november 2023

Paragrafer: 109-117

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stadshus

Datum för uppsättande: 24 november 2023

Datum för nedtagande: 18 december 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: