Justerat protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-11-22

Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden 2023-11-22 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 november 2023

Paragrafer: §§ 152-179

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 27 november 2023

Datum för nedtagande: 19 december 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-19d3ab8b4ce45271638-994889c7b2896240446 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: