Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-23

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-23 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 november 2023

Paragrafer: 172-181

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 29 november 2023

Datum för nedtagande: 21 december 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-ad4a9eb8798a5240720-a466aab2f2bc6248870 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: