Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-29 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 29 november 2023

Paragrafer: 306-334

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 november 2023

Datum för nedtagande: 22 december 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-c205b6d174f26274949 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: