Justerat protokoll från samordningsförbundet Älv & Kusts sammanträde 2023-11-24

Protokoll från Samordningsförbundet Älv och Kusts sammanträde 2023-11-24 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 november 2023

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet Älv & Kust

Datum för uppsättande: 12 december 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: