Justerat protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-07

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-07 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 07 december 2023

Paragrafer: 182 - 192

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 14 december 2023

Datum för nedtagande: 05 januari 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-49e1552272f33433388-ad4a9eb8798a5240720-8cec1069680a6321269 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: