Omedelbart justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-12-14

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2023-12-14 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 14 december 2023

Paragrafer: 150

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 15 december 2023

Datum för nedtagande: 08 januari 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-36190813b3016359702 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: