Justerat protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammmanträde 2023-12-13

Protokoll från Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-12-13 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 13 december 2023

Paragrafer: 179-200

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Hr, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 18 december 2023

Datum för nedtagande: 09 januari 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-f306d4f2c2333433387-19d3ab8b4ce45271638-1eeeeb88be2e6346289 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: