Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-12-19 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 19 december 2023

Paragrafer: 335–364

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 20 december 2023

Datum för nedtagande: 11 januari 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-0767f538c0786394685 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: