Justerat protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2023-12-18

Protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2023-12-18

är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 18 december 2023

Paragrafer: §§ 118-123

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad

Datum för uppsättande: 20 december 2023

Datum för nedtagande: 11 januari 2024

Senast uppdaterad:

Publicerad: