Kungörelse: beslut från Länsstyrelsen om prövning av ändring av de lokala ordningsföreskrifterna i Öckerö kommun

Öckerö kommun har i skrivelse som kom in till Länsstyrelsen den 27 december 2023 anmält ändring i kommunens lokala ordningsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige den 7 december 2023, KF § 191.

Länsstyrelsen har inget att erinra mot den beslutade ändringen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: