Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2024-01-23

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2024-01-23 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 januari 2024

Paragrafer: 1-24

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 24 januari 2024

Datum för nedtagande: 15 februari 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-f096f1800ad53433391-b2fb9d6c96b16467876-0c74ecfa4b0c6466340 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: