Justerat protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-01-25

Protokoll från nämnden för Överförmyndare i samverkans sammanträde 2024-01-25 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 25 januari 2024

Paragrafer: 1-19

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad

Datum för uppsättande: 26 januari 2024

Datum för nedtagande: 10 februari 2024

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: