Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2024-02-20

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2024-02-20 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 20 februari 2024

Paragrafer: 33-66

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 21 februari 2024

Datum för nedtagande: 14 mars 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-f096f1800ad53433391-b2fb9d6c96b16467876-1b43e3001e9b6592198 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: